Hacettepe' dan Haberler

Hacettepe-Bilkent UNAM Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Alanı Başlangıç Fonu

Hacettepe Üniversitesi ile Bilkent UNAM arasında 2017 yılında imzalanan “Ar-Ge İşbirliği Çerçeve Protokolü” kapsamında yürütülmekte olan Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent UNAM Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Programı çerçevesinde Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri alanında bir başlangıç fonu (çekirdek destek) oluşturulmasına karar verilmiştir. Söz konusu başlangıç fonu Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenecektir.

Söz konusu fon kapsamında desteklenecek projelerin yürütülmesinde 28 Aralık 2017 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş olan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Yönergesi (http://research.hacettepe.edu.tr/vitrin/17/bap-uygulama-yonergesi.html) ve 2018 yılı BAP Uygulama Esasları (http://research.hacettepe.edu.tr/vitrin/18/bap-uygulama-esaslari.html) geçerlidir. Program için söz konusu yönergede Madde 11 (1) c bendinde tanımlanan “Katılımlı Araştırma Projeleri-KTP” esasları geçerli olacaktır. 

Katılımlı Araştırma Projeleri (KTP) çerçevesinde Bilkent UNAM tarafından bütçeye “Sancar Bursiyeri” kapsamında doktora sonrası bursiyer (Bkz. Sancar Fellow internet adresi) desteği sağlanırken, Hacettepe Üniversitesi tarafından proje sarf malzemesi, makine-teçhizat, hizmet alımı ve seyahat giderleri karşılanacaktır. Sancar Bursiyerleri, Bilkent UNAM tarafından desteklenirken Hacettepe Üniversitesi’ne yarı zamanlı görevlendirileceklerdir; bunun benzeri şekilde, KTP desteği Hacettepe Üniversitesi’nden sağlanırken, proje yarı zamanlı Bilkent UNAM’da yapılacaktır. Fon kapsamında Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent UNAM tarafından Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri alanında ortak yürütülecek bilimsel araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler desteklenecektir. Söz konusu program için ayrılan bütçe 180.000 TL olup, bu kapsamda en az iki projenin desteklenmesi planlanmaktadır.

Başvuru koşulları

  1. Program kapsamında desteklenecek projelerin yürütücüsü Hacettepe Üniversitesi akademik personeli olup ilgili yönergede tanımlanmış koşulları karşılamalıdır. Proje ekibi her iki kurumdan araştırmacıları içermelidir. Bilkent UNAM bünyesinde görev yapan en az bir öğretim üyesi projede araştırmacı olarak yer almalıdır. 2018 yılı BAP Uygulama Esaslarında “Araştırmacı” başlığı altında belirtildiği üzere Üniversitemiz dışından olan araştırmacılar toplam araştırmacı sayısının %50’sini geçemez.
  2. Proje konuları dönüşümsel tıp, bireyselleştirilmiş tıp ve tıbbi cihazlar ve malzemeler başlıklarına uygun olmalıdır. Söz konusu alanlarda Ar-Ge ve inovasyona dayalı yenilikçi, teknolojik ürün geliştirmeye yönelik projelere öncelik verilecektir.
  3. Proje başvurusu Hacettepe Üniversitesi BAPSİS üzerinden ilgili usul ve esaslara göre yapılacaktır.
  4. Proje çağrısına son başvuru tarihi 31 Aralık 2018’dir.
İletişim Bilgileri
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası, Beytepe / ANKARA
Tel: (0312) 297 61 33 - (0312) 297 65 40 (PBX) Faks:+90 (312) 297 61 38 E-Posta: bilars hacettepe.edu.tr
Copyright © 2015 Bilimsel Araştırma Projeleri Kordinasyon Birimi Tüm hakları saklıdır. favorilere ekle| anasayfam yap