Hacettepe' dan Haberler

Hacettepe-Bilkent UNAM Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Alanı Başlangıç Fonu

Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi UNAM arasında 2017 yılında imzalanan Ar-Ge İşbirliği Çerçeve Protokolü ile Hacettepe-Bilkent Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri (SBT) Programı çerçevesinde 2018-2019 döneminde “Sancar Fellows- Bursiyer Destek Programı”  ve  “Hacettepe - Bilkent  UNAM  Sağlık   Bilimleri  ve Teknolojileri Alanı Başlangıç Fonu-Seed Fund” destekleri başlatılmıştı. “Sancar Fellows” kapsamında doktora sonrası araştırmacılara Bilkent UNAM tarafından burs sağlanırken, Hacettepe Üniversitesi tarafından da “Başlangıç Fonu” ile Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent UNAM ortaklığında Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri alanında yürütülecek bilimsel araştırma projelerine destek sağlanmaktadır.

Söz konusu program çerçevesinde 2020-2021 dönemi destekleri için başvuru süreci başlamıştır. Başlangıç Fonu kapsamında Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından desteklenecek bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesinde BAP Uygulama Yönergesi (http://research.hacettepe.edu.tr/vitrin/17/bap-uygulama-yonergesi.html)          ve BAP Uygulama Esasları (http://research.hacettepe.edu.tr/dosyalar/dokumanlar/BAP%20UYGULAMA%20ESASLARI%202019.pdf) geçerlidir. Program için söz konusu yönergede Madde 11 (1) c bendinde tanımlanan “Katılımlı Araştırma Projeleri-KTP” esasları geçerli olacaktır. 

Katılımlı Araştırma Projeleri (KTP) çerçevesinde Bilkent UNAM tarafından bütçeye “Sancar Bursiyeri” kapsamında doktora sonrası bursiyer (Bkz. http://unam.bilkent.edu.tr/sbt/sancar-fellows/) desteği sağlanırken, Hacettepe Üniversitesi tarafından proje sarf malzemesi, makine-teçhizat, hizmet alımı ve seyahat giderleri karşılanacaktır. Fon kapsamında Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent UNAM tarafından Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri alanında ortak yürütülecek bilimsel araştırma ve geliştirmeye yönelik projeler desteklenecektir. Söz konusu program için ayrılan toplam bütçe 200.000 TL olup, başvuran projeler arasından seçilecek 1-3 projenin toplam bütçe limiti çerçevesinde desteklenmesi planlanmaktadır.

Başvuru koşulları

  1. Program kapsamında desteklenecek projelerin yürütücüsü Hacettepe Üniversitesi akademik personeli olup ilgili yönergede tanımlanmış koşulları karşılamalıdır. Proje ekibi her iki kurumdan araştırmacıları içermelidir. Bilkent UNAM bünyesinde görev yapan öğretim elemanları projede araştırmacı olarak yer alırlar. 2019 yılı BAP Uygulama Esaslarında “Araştırmacı” başlığı altında belirtildiği üzere Üniversitemiz dışından olan araştırmacılar toplam araştırmacı sayısının %50’sini geçemez.
  2. Proje konuları dönüşümsel tıp, bireyselleştirilmiş tıp, nanotıp-nanoteknoloji, biyomedikal cihaz başlıklarına uygun olmalıdır. Söz konusu alanlarda Ar-Ge ve inovasyona dayalı yenilikçi, teknolojik ürün geliştirmeye yönelik projelere öncelik verilecektir.
  3. Proje başvurusu Hacettepe Üniversitesi BAPSİS üzerinden ilgili usul ve esaslara göre yapılacaktır.

Proje çağrısına son başvuru tarihi 10 Temmuz 2020’dir.

İletişim Bilgileri
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası, Beytepe / ANKARA
Tel: (0312) 297 61 33 - (0312) 297 65 40 (PBX) Faks:+90 (312) 297 61 38 E-Posta: bilars hacettepe.edu.tr
Copyright © 2015 Bilimsel Araştırma Projeleri Kordinasyon Birimi Tüm hakları saklıdır. favorilere ekle| anasayfam yap